Linkek, partnerek

  • Az Európai Unió weblapja: www.europa.eu 
  • Európai Bizottság Magyarországi Képviselete: www.eu.hu 
  • Európai Parlament: https://www.europarl.europa.eu/ 
  • EUR-Lex - EU joganyag: https://eur-lex.europa.eu/ 
  • EURES - Európai Foglalkoztatási Szolgálat:  https://ec.europa.eu/eures   
  • Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/ 
  • Enterprise Europe Network: https://www.enterpriseeurope.hu/ 
  • Európai Fogyasztói Központ: https://magyarefk.hu/  Az Európai Unió valamennyi tagállamában, valamint Izlandon és Norvégiábanműködnek a nemzeti Európai Fogyasztói Központok (European Consumer Centre,rövidítve: ECC), amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói KözpontokHálózatát (ECC-NET).Az Európai Fogyasztói Központ elsődleges feladata a határon átnyúló(amikor a fogyasztó lakóhelye és a kereskedő székhelye különbözőországban, az EU valamely tagállamában, Izlandon vagy Norvégiábantalálható) egyedi fogyasztói panaszok és jogviták rendezésében valóközreműködés a fogyasztó és a vállalkozás közötti megállapodás, egyezséglétrehozása érdekében.Az EFK tehát segítséget nyújt minden, a fent megjelölt országokbanszékhellyel rendelkező vállalkozást érintő magyar fogyasztói panaszesetén, a felek közötti megegyezés létrehozásának megkísérlése, és ilymódon egy esetlegesen több évig is elhúzódó pereskedés megelőzéseérdekében.
  • EURODESK: www.eurodesk.eu, www.eurodesk.hu  Az Eurodesk az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információs hálózat, mely 37 országban több mint 2000 partnerrel rendelkezik. Az Erasmus+ programot támogató szervezetként hozzáférhetővé teszi a nemzetközi mobilitással kapcsolatos információkat a fiatalok és a velük dolgozó szakemberek számára. A hálózat partnerszervezetei telefonos, e-mailes segítséget nyújtanak és személyes információ-szolgáltatást biztosítanak az európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekről. A magyarországi Eurodesk-hálózatot a Tempus Közalapítványon belül működő Eurodesk Magyarország koordinálja.
© 2022 Europe Direct Szolnok / Minden jog fenntartva
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el